top of page

Výuka se systémem µLAB je založena na reálném experimentu s podporou počítače. Moderní technologie, ochrana a přesnost jednotlivých modulů systému vede k souladu teoretické výuky s výsledky experimentu, tj. naše měření jsou „ideální“.

Modulový výukový systém rc2000 – µLAB

Výuka

Hlavní důraz klademe na vysvětlení základních principů elektrotechniky a elektroniky, velkou pozornost proto věnujeme didaktickým vlastnostem systému.

Ovládání

Sestavování měřicích zapojení je názorné, ovládání mikrolaboratoře intuitivní a měření je prezentováno přehledným způsobem. Systém tak šetří čas a umožňuje hlubší studium problémů.

Řešení na klíč

Naši zákazníci mohou vstoupit na svou klientskou stránku po zadání kódu a hesla a získat přístup k nejnovější verzi software a k úlohám připraveným „na míru“ pro jejich školu.

1. Sestavy a úlohy na míru

2. Semináře a školení v ceně

3. Tříletá záruka všech výrobků

Individuální přístup k zákazníkovi.

Tímto heslem by se dala shrnout jedna ze základních filozofií naší firmy. Modularita našeho výukového systému rc2000 - µLAB dovoluje přesnou volbu sestavy dle potřeb konkrétního zákazníka, to samé pak platí i o službách, které poskytujeme - vždy se snažíme vyjít vstříc požadavkům, které jsou na nás kladeny. Jako přímí výrobci a prodejci v jedné osobě můžeme reagovat rychleji a pružněji než pouzí obchodníci. 

bottom of page