top of page

Systém rc2000 - µLAB

Mikrolaboratoř pro elektrotechniku, elektroniku, analogovou a číslicovou techniku

Modulový výukový systém rc2000 - µLAB

původně vyvinut a vyráběn naší firmou pod

názvem Dominoputer

jediné společné napájecí napětí +5 V
jištění modulů proti chybným napětím
mechanicky odolné zlacené kontakty

spolehlivost a odolnost proti poškození

při práci žáků prověřená stovkami škol

kvalitní, přesné a vysoce stabilní součástky

vysoká přesnost a stabilita modulů zaručuje soulad

teoretických výpočtů a reálných měření

skládá se z jednotlivých vzájemně plně

kompatibilních modulů.

určen pro výuku elektroniky, elektrotechniky a 

příbuzných oborů na středních a vysokých školách

Měřicí jednotka ADDU

Měřicí jednotka spolu s programem rc2000 umožňuje měřit a generovat analogové a číslicové signály.

Jednotka komunikuje s PC (operační systém Windows všech verzí) pomocí rozhraní USB.

Jednotka obsahuje:

 

   - 2 diferenciální analogové vstupy

 

   - 1 diferenciální analogový výstup

 

   - 8 digitálních vstupů a výstupů

 

   - 2 čitačové vstupy

Software rc2000

Výuka je podpořena reálnými experimenty za pomoci měřicí jednotky ADDU spojené s počítačem. Počítačový program zajišťuje různé způsoby sběru a prezentace měřených dat.

Ve spojení s programovým vybavením (Program rc2000) může měřicí jednotka pracovat v následujících měřicích módech:

   - Dvoukanálový osciloskop

 

   - Jednokanálový osciloskop a 

      analogový generátor

 

   - Voltampérové charakteristiky

   - Frekvenční charakteristiky

   - Logický analyzátor 

   - Logický analyzátor a logický 

     generátor

   - Dvoukanálový čitač

Úlohy

Součástí systému je soubor učebních úloh, který je ve spolupráci se školami průběžně rozšiřován.

Vzhledem k univerzálnosti systému je možno po minimálních úpravách snadno užít úlohy ze současného fondu učebnic pro elektrotechnic­ké obory.

 

Úlohy pokrývají široké spektrum možností využití systému ve výuce a slouží jako metodický příklad použití modulů systému µLAB.

 

Úlohy jsou uživateli systému µLAB na školách otestovány a prozkoušeny.

 

Příklady učebních úloh pro analogovou techniku je možno stáhnout v sekci Download našeho webu.

bottom of page