top of page

Download

V této sekci můžete kliknutím na ikonu PDF stáhnout základní písemné materiály popisující systém rc2000 - µLAB a práci s ním.

Popisy i návody jsou koncipovány velmi stručně, neboť jednou ze základních vlastností našeho systému je jednoduchost a intuitivnost jeho ovládání, podpořená dokonalým jištěním, které prakticky vylučuje jeho poškození nesprávným užitím.

Manuál CZ

Stručný návod pro práci se systémem.

Katalog modulů CZ

Katalog obsahuje stručný popis jednotlivých výrobků a jejich příslušenství.

Soubor úloh CZ

Soubor úloh sloužící pro inspiraci a rozšíření přehledu o možnostech systému.

Regulace CZ

Zvláštní sešit věnovaný úlohám z oblasti regulace.

Postup instalace ovladačů a softwaru rc2000
pro Windows 7, 8 a 10 (Stručný textový popis)

Postup instalace ovladačů a softwaru rc2000
pro Windows 10 (Stav k 15. 10. 2018 - Obrázková prezentace ve formátu PDF)

Software rc2000

Slouží ke zpracování a vizualizaci dat produkovaných měřicí jednotkou ADDU, samostatně není použitelný, nejedná se o program simulační.

 

Heslo opravňující ke vstupu do zákaznické sekce a stažení nejnovější verze svým zákazníkům rozesíláme prostřednictvím mailu, případně je možno požádat o zaslání instalačního CD, které je jinak součástí každé dodávky obsahující jednotku ADDU.

bottom of page