top of page

Wheatstoneův můstek (kód: 136-WHBR)

-    Modul obsahuje tři základní části: část zdrojovou (SOURCE), část Wheatstonova můstku (BRIDGE), a voltmetr (VOLTMETER) 

     umožňující libovolné vzájemné propojení

-    Procesorem řízený zdroj čtyř přesných referenčních napětí

-    Plovoucí výstup zdroje napětí

-    Zanedbatelný výstupní odpor zdroje

-    Výstup chráněn elektronickou pojistkou, přetížení indikováno červenou LED

   Propojovací pole umožňuje zapojení různých typů můstků

Rozměr 250 x 150 x 42 mm. Hmotnost 570g

bottom of page