top of page
 • Osmikanálová třístavová logická sonda TTL

 • Třetí stav (nebo nezapojený vstup) je indikován zhasnutím obou LED

 • Dvojí indikace logických úrovní

  • binárně (zelená a červená LED)

  • hexadecimálně (po čtveřicích platných vstupů)

 • Dva módy displejů:

  • třístavový: při třetím stavu displej nezobrazuje

  • dvoustavový: třetí stav považován za log 0

 • Vstup Hight: vstupy sondy jsou vniřně vytaženy na logickou jedničku

 • Vstup Mem: umožňuje zapamatování okamžitého stavu

 • Technologie HCT – logický zisk >10

Rozměr: 50×100×42 mm.

bottom of page