top of page
  • Rozdílový zesilovač určený k vytváření regulační odchylky

  • Oddělená zem zesilovače

  • Rozkmit výstupního napětí větší než ±13V

  • Výstup zesilovače je zkratuvzdorný

  • Relé se spínacím kontaktem – používané např. k nastavení počáteční podmínky I-členu v PID regulátoru

  • Relé je řízené logikou TTL

  • Výstup relé je chráněn proti proudovému přetížení

Rozměr: 50×100×42 mm.

bottom of page