top of page

Modul třífázové soustavy (kód: 126-3PHS)

  • Modul umožňuje studovat vlastnosti třífázové soustavy

  • Modul obsahuje základní části: část zdrojovou (SOURCE) a část zátěže (LOAD) umožňující libovolné vzájemné propojení

  • Procesorem řízený generátor tří fázově posunutých harmonických napětí

  • Inkrementální nastavení výstupního napětí

  • Zobrazuje se maximální Umax nebo efektivní Urms hodnota napětí generovaného signálu (tlačítko Unit)

  • Plovoucí výstup generátorů

  • Zanedbatelné výstupní odpory (generátor se chová jako ideální zdroj napětí)

  • Výstupy chráněny elektronickou pojistkou, přetížení indikováno červenou LED

  • Propojovací pole umožňuje zapojení do hvězdy nebo trojúhelníku se symetrickou nebo nesymetrickou­ zátěží

  • Měření proudu v jednotlivých větvích obvodu pomocí převodníků I/U

 

Rozměr 250×150×42 mm.

bottom of page