Видео

Основные учебные видео с YouTube:

Video č. 1
Seznámení se systémem
rc2000 - μLAB
Stručný popis systému a uvedení jeho základních součástí do provozu.
Video č. 2
Dělič napětí
Příklad jednoduché úlohy z oblasti analogové techniky nevyžadující zapojení měřicí jednotky ADDU.
Video č. 3
Frekvenční charakteristika diody
Srovnání červené, zelené a bílé diody.

Copyright © 2016 by RC společnost s r. o. přístroje pro vědu a vzdělání.