top of page
  • Oscilátor řízený krystalem a dělička frekvence

  • Logika TTL

  • Rozsah frekvencí 1Hz – 100kHz

  • 6 samostatných výstupů v logaritmické stupnici

  • Funkce start (tlačítkem Run nebo vstupem TTL)

  • Dělička frekvence jako samostatná část

  • Pevné dělicí poměry (5 samostatných výstupů): 2, 5, 10, 20, 50

  • Technologie HCT – logický zisk >10

Rozměr 50×100×42 mm.

bottom of page