top of page

Měřicí jednotka (kód: 101-ADDU)

Měřicí jednotka umožňuje měřit a generovat analogové a číslicové signály. Měřicí jednotka komunikuje s počítačem PC pomocí USB nebo sériové linky (rozhraní RS232).

 

Ve spojení s programovým vybavením (Program rc2000) může měřicí jednotka pracovat v následujících měřicích módech:

 

  1. Dvoukanálový osciloskop (program OSCILLOSCOPE) – dvoukanálové diferenciální měření napětí

  2. Jednokanálový osciloskop a analogový generátor (program OSCILLOSCOPE+GEN)- jednokanálové generování napětí a jednokanálové diferenciální měření napětí

  3. Voltampérové charakteristiky (program V/A CHARACTERIS­TICS)

  4. Frekvenční charakteristiky (program FREQUENCY CHARACTERISTICS)- měření amplitudové a fázové frekvenční charakteristi­ky obvodů

  5. Logický analyzátor (program LOGIC ANALYZER)- osmikanálové měření logických signálů

  6. Logický analyzátor a logický generátor (program LOGIC ANALYZER+GEN)-osmikanálové generování logických signálů a současné osmikanálové měření logických signálů

  7. Dvoukanálový čitač (COUNTER)

 

Rozměr: 250×150×42 mm.

bottom of page