top of page

Video

Základní instruktážní videa ze serverů Youtube:

Video č. 1
Seznámení se systémem
rc2000 - μLAB
Stručný popis systému a uvedení jeho základních součástí do provozu.
Video č. 2
Dělič napětí
Příklad jednoduché úlohy z oblasti analogové techniky nevyžadující zapojení měřicí jednotky ADDU.
Video č. 3
Frekvenční charakteristika diody
Srovnání červené, zelené a bílé diody.
bottom of page